Ecodriving i consells de seguretat vial:

T’ajudem a reduir el consum de combustible

ecodriving menorca

El ‘ecodriving’ o conducció eficient és un estil de conducció que aprofita els avanços tecnològics dels vehicles i l’aprenentatge d’unes senzilles normes al volant per aconseguir un estalvi de combustible de fins a un 10%, segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). Aquesta circumstància es tradueix al seu torn en una reducció de l’emissió al medi ambient de CO2, causant del denominat efecte hivernacle.

Per aconseguir aquests objectius, Ownerscars recomana:

–         No excedir-se amb l’equipatge: Segons els estudis realitzats, per cada 100kg de càrrega en el vehicle, el consum augmenta un 5%.

–         Retirar les escombris/baques si no són usades freqüentment: Perjudiquen l’aerodinàmica del vehicle i incrementen el consum en un 2% aproximadament.

–          Evitar circular amb les finestretes baixades si circulem a més de 100km/h: Perjudica l’aerodinàmica del vehicle i incrementa el consum un 5%.

–          Evitar trepitjar l’accelerador quan s’engega el vehicle: Tots els cotxes actuals disposen d’una electrònica suficientment assolida capaç d’aguantar al ralentí sense trucs de cap tipus. No és bo ni per al motor ni per a la nostra butxaca.

–          Intentar circular sempre en la marxa més llarga possible: Com a norma general, i en terrenys plans, amb un vehicle de gasolina podrem circular entre 2.000 i 2.500 revolucions sense cap problema, mentre que amb un dièsel, el marge es redueix fins a les 1.500 o 2.000 voltes.

–          La primera velocitat només serveix per posar en moviment el vehicle: És aconsellable canviar a segona als sis metres aproximadament, i a tercera, quan hàgim aconseguit els 30 quilòmetres per hora. Circularem en quarta a partir dels 40 km/h i inserirem la cinquena velocitat si conduïm per sobre dels 50 km/h.

–          Guardar sempre una distància de seguretat amb el vehicle que ens precedeix: Resulta imprescindible mantenir una velocitat el més uniforme possible, de manera que cerqui la fluïdesa evitant realitzar frenades i acceleracions innecessaris que suposen un augment de consum i de l’estrès.

–          Revisar periòdicament la pressió dels pneumàtics: Una pressió incorrecta augmenta el consum i el desgast dels pneumàtics.

–          Apagar el motor en les parades perllongades superiors a 60 segons.

–          Circular sempre a la velocitat indicada en cada tram: Adequar la velocitat en atenció a l’estat del paviment, els agents meteorològics i el tipus d’usuari que circuli pel mateix (ciclistes, ciclomotors, motocicletes, vehicles pesats, etc.).

–         Baixar pendents: Aprofitar la inèrcia del cotxe, utilitzant el canvi i el pedal del fre, per efectuar petites correccions i ajustar la velocitat. Mai posar el punt mort, no només és perillós sinó que implica un augment del consum.

–          Guardar la distància de seguretat lateral reglamentària (1,5m), arribant a ocupar el carril contrari (fins i tot en els supòsits de ratlla contínua), per efectuar avançaments a ciclistes o adelantaments a vehicles immobilitzats a la calçada. Queda expressament prohibit avançar quan un ciclista circula en sentit contrari.

–           La temperatura a l’interior del vehicle ha d’oscil·lar entre els 22 i els 23 graus. L’ús freqüent de l’aire condicionat suposa un augment de combustible.Recollida
Devolucio