coche alquiler menorca

Ownerscars, una Empresa Avalada per la Direcció General de Consum!

La Direcció General de Consum ha atorgat el distintiu d’Empresa Avalada pel correcte compliment del Codi de Bones Pràctiques del Sector de Lloguer de Vehicles sense Conductor. Es tracta de reconèixer a l’empresa de lloguer de cotxes a Menorca, Ownerscars, com a empresa que ha superat amb èxit el rigorosos procés d’avaluació i control dels inspectors de consum, verificant així el compliment de tots els requisits recollits en el codi de bones pràctiques.

Aquest distintiu de qualitat forma part de les iniciatives que estan sent impulsades des de la Direcció General de Consum per combatre les pràctiques abusives i deslleials que es produeixen en el sector i per defensar drets dels consumidors, tal com estableix la Constitució Espanyola. L’augment en el nombre d’inspeccions i la posada en marxa del sistema de reclamació telemàtica des de la seva pròpia web, ha suposat un major control sobre el correcte funcionament de les empreses a les Illes Balears i contra les pràctiques abusives. D’aquesta manera, es pretén aconseguir disminuir les pràctiques deslleials que puguin perjudicar la imatge de les Balears com a destinació turística.

Què indica el distintiu d’Empresa Avalada?

En primer lloc, disposar del distintiu d’Empresa Avalada l’empresa demostra que es troba inscrita en el Registre de Regulació i Classificació de les Empreses i Establiments Turístics, per la qual cosa es comprometen a actuar de forma lleial amb els consumidors. Els punts de bona conducta estan subjectes al sector a què operi l’empresa. En el cas de Ownerscars es tracta del Codi de Bones Pràctiques del Sector de Lloguer de Vehicles sense Conductor, el qual avala que:

  • L’empresa ofereix de forma clara la informació precontractual que realitza a Internet o altres mitjans, una reserva del contracte de lloguer de cotxe amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap extra.
  • S’informa al consumidor el preu del paquet bàsic indicat en el punt anterior, en el moment de la reserva del vehicle. El preu anunciat a la pàgina web o en qualsevol altre mitjà inclou tots els conceptes i càrrecs obligatoris. Les prestacions addicionals estan publicades de forma separada, assenyalant que són d’elecció opcional i el consumidor ha de seleccionar-les en el cas de voler afegir-les al paquet.
  • En el moment de la recollida del cotxe de lloguer, un agent revisa l’estat del mateix juntament amb el consumidor i reflectir els possibles desperfectes que pugui presentar el vehicle en el document de lliurament del cotxe de lloguer.
  • Quan el vehicle és lliurat, el consumidor pot exigir una còpia de l’informe de revisió en el qual s’indiqui l’estat del cotxe en el seu lliurament, després de la revisió conjunta entre el consumidor i l’agent.
  • La política de combustible és transparent, oferint en primer lloc l’opció de dipòsit ple en el lliurament i en la devolució (ple / ple). Si l’empresa informa al consumidor de forma clara, podrà optar per altres polítiques de combustible i el càrrec per repostatge s’inclourà en el preu final.
  • No es fan càrrecs addicionals no informats prèviament ni contractats expressament pel consumidor. Únicament es factura al consumidor les prestacions que aquest ha contractat.
  • Per la facilitat en el mesurament que realitza la Direcció General de Consum en la tramitació de les reclamacions dels consumidors, l’empresa indica les següents dades: persona o departament de contacte, una adreça postal i un telèfon de contacte, un correu electrònic.
  • Les reclamacions dels consumidors de les Illes Balears que no es resolguin per l’acció mediadora de la Direcció General de consum, seran sotmeses a la decisió d’Arbitratge de transports terrestres si així ho sol·licita el consumidor.

El segell d’empresa avalada

Gràcies a la rigorosa verificació per part dels inspectors de la Direcció General de Consum del Govern dels Illes Balears al Codi de Bones Pràctiques del sector de lloguer de vehicles sense conductor, Ownerscars compta amb el segell distintiu d’Empresa Avalada i figurarà en el llistat d’Empreses Avalades publicat al Portal del Consumidor de la Direcció General de Consum de les Illes Balears.